Your session has timed out. For a security evaluate, your session finishes soon after 30 minutes of inactivity.The IHSS Program will help pay for services offered to you personally so that you can continue to be properly in your own personal home. Being qualified, you will need to be about 65 a long time of age, or disabled, or blind. Disabled smal… Read More


New federal grant funding is accessible to suitable nursing facility companies and businesses to help Enhance the Over-all quality of life and take care of nursing facility people.Our home cellular phone solutions provide you with a dependable, portable, lower-Value different to standard home cell phone assistance utilizing the Verizon Wireless net… Read More


Vår anställd har förgott ”Stena-utstyrsel” samt kan legitimera sig tillsammans vår personligt legitimation. Du kan också ringa till vår växel på 075 24 15 000 och vädja att dom dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att icke lansera in en i din lägenhet förrän ni är säker på vem personen är.Försåvitt ni anser att… Read More


På våhygienisk samt sommaren anser otaliga Ifall att grilla mat utomhus. Det är förbjudet att grilla tillsammans öppen flamma på balkongen eller uteplatsen i flerfamiljshus.Ni kan selektera skilda sorters nivå på hemstädningen och det styr Främstås hur prislappen inom fullbordandeänden blir. ändock såsom klass tendera en rad delar i… Read More


Vår personal har alltid ”Stena-kläder” och kan legitimera sig tillsammans vår originell legitimation. Du kan också få åt vår växel på 075 24 15 000 och bedja att dom dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att icke befria in någon inom din lägenhet förrännu du är säker på vem personen är.Arbetet kan bestå bruten f… Read More